S plným vědomím a svědomím prohlašuji:

přestože je mi známo, že se jedná o velký ekonomický prostor, 
přestože je mi známo,že zaplatíme vstupní náklady, avšak vím, že by se za normálních okolností do tří až pěti let vrátily, rozhodl jsem se 

     NE   VSTOUPIT  DO EU 
     
            Z 
TĚCHTO DŮVODŮ:

Doba, kdy jsme dobrovolně museli, je snad už pryč! A poslední vyjádření prezidenta Chiraca o povinnosti poslouchat je přesně v duchu  RVHP v čele s bývalým Sovětským Svazem! (I když nabubřelá prohlášení představitelů větších států musíme brát s rezervou).
ALE........
Stále více Evropská unie připomíná bandu vyděračů a kolonizátorů, než svobodnou společnost. A co je ještě závažnější,  vystoupit z tohoto bloku se už nikdy nemůže, stejně jako z již pověstné RVHP.

Byrokracie EU neprovádí integrační proces, ale naopak rozkladný. Naprosto není východisko před žumpou přerozdělovacího systému. Je třeba zvážit, zda bychom při správném liberalizačním úkroku a správně nastavených daních neměli daleko výhodnější manévrovací prostor, než v zapojení jednotné soustavy. Pokud totiž vezmu příklady - jih Itálie se nepřiblížil severu při stejné finanční politice, Slováci Čechům také ne, všeobecně Španělé Katalánsku také ne, východ západu Německa také ne! Většinou je to potom zakonzervováno! A tak kdo tedy? Pouze Irsko, které volně obchodovalo, ale vnitřní systém si obhospodařovalo samo! A pokud naopak registrujeme  propad "socialistického" Japonska, které se po odbourávání výhod a ochranářských dohod Austrálie a USA dostává do katastrofální situace po pouhých deseti létech, není možné než nevnímat budoucnost našeho státu velmi špatně v tomto zapojení. A když ještě slyšíme o kvalitě eura, nadšení bruselských představitelů a "ekonomických kapacit" z jeho silného kurzu vůči dolaru, je to jako nikoliv v říši divů, ale v říši pitomců! A tam máme vstoupit?

Vždyť už teď je výhodný větší ekonomický prostor  sražen na lopatky  sítem obrovské bruselské byrokratické mašinérie, která neúprosně semele každou podnikatelskou aktivitu. Různá vyhlášení, zákazy, příkazy, prověřování, schvalování, to vše smazává výhody většího seskupení. A co je ještě horší, další ochranářské aktivity těchto velmi drahých flákačů vedou k ještě větší nezaměstnanosti, ještě většímu úpadku nízkopříjmových tříd, i když se toho naslibuje velmi mnoho.(Výše nezaměstnanosti v údajně vyspělém Německu a Francii hovoří za vše).
Přitom "Brusel" od nás již teď požaduje snížení výroby oceli!
Přitom "Brusel" od nás již teď požaduje snížení výroby zemědělských produktů!
Přitom "Brusel" od nás již teď požaduje odbourávání různých úprav pokrmů, přestože u nás byla jídelní kultura na velmi vysoké úrovni! (nezaměňuj prosím, se špinavou obsluhou, smrdícími a špinavými WC a dalšími za komunistů
, a někde ještě teď)

 strana 1    DRUHÁ ČÁST           Proslov - namluveno                                                                                          www.parat.webzdarma.cz